16.01.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.1.2017 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että Nexstim Oyj:n 2013A -optio-oikeuksilla on merkitty 256 035 uutta osaketta. Merkintöjä vastaava osakepääoman korotus, joka merkitään sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan, yhteensä 2560,35 euroa, tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 19. tammikuuta 2017. Nyt rekisteröitävät uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden markkinapaikalla arviolta 20. tammikuuta 2017. Osinko-oikeus sekä muut osakkeisiin liittyvät oikeudet tulevat voimaan osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Nexstim Oyj:n hallussa on 772 268 kappaletta 2016 ja 2013A optio-ohjelmiin kuuluvaa optio-oikeutta. Jäljellä ulkona olevilla 2013A -optio-oikeuksilla voidaan lisäksi merkitä enintään 309 792 osaketta merkintähintaan 0,01 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 2016 -optio-oikeuksilla 15.12.2025 ja 2013A -optio-oikeuksilla 31.12.2020.

Nexstim Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 80.000 euroa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                                                
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                                      +447715163942
                                                                                                                        martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj