18.01.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj laskee liikkeelle osakkeita stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa sovitulla tavalla 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn perusteella

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 18.1.2016 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä "Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan navigoivan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston. Yhtiö ilmoittaa, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.8.2016 myönnettyjen valtuuksien ja 21.7.2016 julkistetun, Bracknor Investmentin ja suomalaisen innovaatiorahaston Sitran kanssa solmitun rahoitusjärjestelyn perusteella Yhtiön hallitus on päättänyt antaa Bracknorille 2 206 702 uutta osaketta 284 730,76 euron merkintähintaan stand-by equity distribution agreement -sopimuksessa (SEDA) sovitulla tavalla. Osakkeet siirretään seuraavalla tavalla; 911 183 osaketta siirretään Bracknorille Yhtiön omista osakkeista, 1 025 452 osaketta suunnataan Bracknorille suunnattuna antina ja 270 067 osaketta suunnataan Yhtiölle itselleen maksutta ja siirretään sen jälkeen Bracknorille. Uusien osakkeiden arvioitu listauspäivämäärä on 25.1.2017. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Osakeannin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 57 274 738.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.8.2016 myönnetyt valtuutukset on nyt käytetty kokonaisuudessaan. Yhtiö neuvottelee parhaillaan Bracknorin ja Sitran kanssa jäljellä olevan Bracknorin SEDA-, Sitran SEDA-, ja kaikkien warrant-sopimuksien loppuun viemisestä. Yhtiön hallitus tiedottaa neuvottelujen tuloksista, kun osapuolet ovat päässeet sopimukseen asiasta.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                         martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                                                
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj