17.02.2017 08:00:00 CET

Publicering av Nexstim Abp 2016 helårsresultat

Helsingfors den 17 februari 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, kommer på morgonen tisdag den 28 februari 2017 att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2016.

En telefonkonferens för massmedia, investerare och analytiker kommer att äga rum kl. 16.00 finsk tid tisdagen den 28 februari 2017. Martin Jamieson, styrelseordförande och vd och Mikko Karvinen, finansdirektör kommer att presentera de ekonomiska och operativa resultaten följt av en frågestund.

Ring in i telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 800 914672
Sverige: +46 (0) 20 089 6388
Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666
USA: + 1 866 966 5335
Internationell: +44 (0) 20 3003 2666

Samtalet lösenord: Nexstim

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                         +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamiseon@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)         +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                         +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                          katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Publicering av Nexstim Abp 2016 helårsresultat