20.02.2017 12:45:00 CET

Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

 

Helsinki, 20. helmikuuta 2017 klo 13.45

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston, ilmoittaa tänään 20.2.2017. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestyksen jälkeen tehdyistä päätöksistä.

Valtuutusten ylittävien suunnattujen osakeantien hyväksyminen

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi valtuutukset ylittävät 15 602 127 Nexstimin osakkeen suunnatut osakeannit Bracknorille ja Sitralle.

Valtuutusten ylittävien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hyväksyminen

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi valtuutukset ylittävät Bracknorille ja Sitralle annetut erityiset oikeudet, jotka oikeuttavat 31 167 761 Nexstimin osakkeeseen. Hallitus on valtuutettu päättämään olemassa olevien ja rekisteröityjen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehtojen muuttamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, sisältäen optioannit ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavalla tavalla:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, ovat uusia tai Nexstimin hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 29 412 792 osaketta. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää suunnata uusia osakkeita myös Nexstimille itselleen. Nexstim ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa millään hetkellä pitää halussaan enempää kuin 10 prosenttia Nexstimin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ajankohdasta. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aikaisempia valtuutuksia.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan 6.3.2013 mennessä Nexstimin verkkosivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson kommentoi tiedotetta: " Olen tyytyväinen siihen, että yhtiöllä on nyt taloudelliset resurssit viedä loppuun sen kliininen ohjelma ja 510k de novo hakemusprosessi aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen. Tämä on hyvin mielenkiintoista aikaa Nexstimille ja seuraavien 18 kuukauden aikana valmistaudumme terapia-alustamme kaupalliseen lanseeraukseen USA:ssa, Kiinassa ja Euroopassa."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja


 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                     +447715163942
                                                                                                martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                              +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                                               +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                                        katja.stout@citigatedr.co.uk
  
Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on samalle teknologia-alustalle kehittänyt navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com