06.03.2017 08:00:00 CET

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2016

Helsingfors den 6 mars 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolaget har publicerat sin årsrapport för 2016. Dokumenten som ingår i rapporten är tillgängliga under "Investor Relations" på bolagets webbplats på www.nexstim.com.

I årsrapporten ingår verksamhetsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse. Kopia av årsrapporten bifogas detta meddelande.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                              +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamiseon@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                              +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                            katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp Årsrapport 2016