07.03.2017 10:30:00 CET

Nexstim Abp meddelar om att bolaget inlett rekryteringen av testpersoner för kompletterande Fas III-prövning av bolagets NBT-system vid strokerehabilitering

Pressmeddelande, Helsingfors den 7 mars 2017 kl. 11.30

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicinteknikbolag med ett banbrytande system för icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att det har rekryterat de första testpersonerna för sin kompletterande Fas III-prövning för strokerehabilitering, kallad E-FIT (ELECTRIC FIELD NAVIGATED 1HZ RTMS FOR POST-STROKE MOTOR RECOVERY TRIAL) på rehabiliteringscentret Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center, Downey, California, USA.

Så som meddelats tidigare ska denna prövning komplettera den redan avslutade Fas III-prövningen med NICHE. Den kompletterande prövningen ska genomföras på fem rehabiliteringscentraler i USA och omfatta sammanlagt 60 testpersoner. Samtliga centraler som deltar i E-FIT-prövningen deltog även i den avslutade NICHE-prövningen. Nexstim förväntar sig att E-FIT-prövningen kommer att avslutas första kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA före slutet av april 2018. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Charles Y. Liu, MD, PhD, professor i neurokirurgi, neurologi och medicinsk teknik och direktör för USC Neurorestoration Center, där han är prövningsledare, kommenterar rekryteringen av de första testpersonerna så här: "Vi var det främsta rekryteringsstället av testpersoner för NICHE-prövningen och är nu mycket entusiastiska över att delta i prövningen med E-FIT. Vi ser fram emot att data från denna prövning analyseras och kombineras med de goda resultaten från NICHE."

Jarmo Laine, medicinsk direktör på Nexstim Abp, kommenterar den nya prövningen: "Förberedelserna och starten för E-FIT-prövningen har löpt mycket bra. Jag mycket glad över den snabba rekryteringen av vårdcentraler och de första testpersonerna för prövningen. Vi ser fram emot att kunna tillhandahålla NBT®-systemets fördelar vid rehabilitering av strokepatienter även i USA, i likhet med Europa där vi redan har fått CE-märkning."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                           +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)          +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                             +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                          katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation). Det här är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp rekryteringen av testpersoner för prövning