14.03.2017 18:00:00 CET

Nexstim Abp Emittering av aktier, i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 14 mars 2017 kl. 19.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicintekniskt företag med ett banbrytande system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagets styrelse har med befullmäktigandet givet av den extra bolagsstämman den 20 februari 2017 och i enlighet med det finansieringsarrangemang med Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som offentliggjordes den 21 juli 2016 beslutat om en riktad emission av 3 524 756 nya aktier till Sitra till det sammanlagda teckningspriset 499 999,95 euro på basis av avtalet om reservdistribution av eget kapital (SEDA-avtalet). De nya aktierna noteras uppskattningsvis den 21 mars 2017. Efter emissionen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 77 586 747.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                                                                          +447715163942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                   martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                          +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                            +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                   katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikföretaget Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda tekniken som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget tagit fram produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi), som har fått CE-godkännande för användning vid behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns påwww.nexstim.com

 

Nexstim Abp