22.03.2017 14:15:00 CET

Nexstim Abp Tillägg till valberedningens förslag till Nexstim Abp:s årsstämma.

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 22 mars 2017 kl. 15.15

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som arbetar för att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter med hjälp av icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att valberedningen kommer att föreslå årsstämman att Tomas Holmberg väljs till femte medlem i bolagets styrelse. Tomas Holmbergs CV finns på http://www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings/.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                                                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, verkställande direktör                                            martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                                                
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                                         +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                            +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                   katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikföretaget Nexstim var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att använda tekniken som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget tagit fram produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi), som har fått CE-godkännande för användning vid behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och stroke. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns påwww.nexstim.com

 

Nexstim Abp