28.03.2017 14:00:00 CET

Nexstim Oyj ("Nexstim") Hallituksen päätökset

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.3.2017 klo 15.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintäteknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisen aivostimulaation avulla, ilmoittaa, että Nexstimin hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa valinnut valiokuntien jäseniksi seuraavat henkilöt:
 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juliet Thompson ja jäseniksi Rohan J. Hoare ja Tomas Holmberg.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ken Charhut ja jäseniksi Rohan J. Hoare ja Martin Jamieson.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sami Tuhkanen.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                         martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                                                
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                         +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                                               +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                                        katja.stout@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Lääkintäteknologiayritys Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi kroonisen neuropaattisen kivun, vakavan masennuksen ja aivohalvauksen hoidossa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

 

Nexstim Oyj