28.03.2017 14:00:00 CET

Nexstim Abp ("Nexstim") Styrelsens beslut

 

Pressmeddelande, Helsingfors den 28 mars 2017 kl. 15.00

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som arbetar för att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter med hjälp av icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att Nexstim Abp:s styrelse höll ett möte efter årsstämman och utsåg styrelseutskotten enligt följande:
 
Ordförande för styrelsens revisionsutskott är Juliet Thompson och medlemmarna är Rohan J. Hoare och TomasHolmberg.

Ordförande för styrelsens ersättningsutskott är Ken Charhut och medlemmarna är Rohan J. Hoare och Martin Jamieson.

Ordförande för valberedningen är Sami Tuhkanen.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller genom att kontakta:

Nexstim                                                                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, verkställande direktor                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                             
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                          +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                                                            +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                                                                   katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp