24.04.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp utnämner Hanna Kotola till chefsjurist

Pressmeddelande, Helsingfors den 24 april 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet), meddelar att bolaget har utnämnt Hanna Kotola till chefsjurist från och med 1 juni 2017. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till bolagets vd Martin Jamieson.

Hanna Kotola har gedigen erfarenhet av ledarroller på internationell nivå i positioner som bolagsjurist, chefsjurist och juridisk rådgivare på Polar Electro Oy, Digita Oy och Nokia Abp.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar utnämningen så här: "Det gläder mig att kunna välkomna Hanna Kotola till vårt team. Hennes gedigna erfarenhet på juridikområdet är ovärderligt för oss när vi ser fram emot att expandera vår närvaro på marknaden genom partner- och återförsäljaravtal. Vi undersöker också nya möjligheter för att öka intäkterna från NBT®-systemet i Europa. Vi kommer att utgå från systemets för närvarande CE-märkta egenskaper, framför allt indikationerna för behandling av stroke samt depression och kronisk smärta."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                         +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)       +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                         +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                      katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas första kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA i april 2018. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp utnämner Hanna Kotola till chefsjurist