26.04.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

Pressmeddelande, Helsingfors den 26 april 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolaget har mottagit en anmälan från Bracknor gällande verkställandet av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016. Bracknor tecknar sammanlagt 3 543 586 nya aktier till ett teckningspris på 0,1411 euro per aktie i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Det sammanlagda teckningspriset för aktier tecknade med teckningsoptioner uppgår därmed till 499 999,98 euro. De nya aktierna noteras uppskattningsvis den 3 maj 2017. Efter verkställandet av teckningsoptionerna uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 81 130 333.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                        +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)     +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                       +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                    katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas första kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA i april 2018. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner