19.05.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj päivittää aivohalvauspotilaiden kuntoutusta käsittelevän vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksen aikataulun

Yhtiötiedote, Helsinki, 19.5.2017 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että se on päivittänyt aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän vaiheen III kliinisen lisätutkimuksen aikataulun. Lisätutkimuksesta käytetään nimitystä E-FIT (ELECTRIC FIELD NAVIGATED 1HZ RTMS FOR POST-STROKE MOTOR RECOVERY TRIAL).

Potilaiden rekrytointi tutkimusta varten aloitettiin maaliskuussa 2017.  Muutamassa tutkimuskeskuksessa rekrytointi on käynnistynyt hitaasti ja edennyt pienellä viiveellä, minkä takia Nexstim arvioi, että E-FIT-tutkimus valmistuu vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Aikataulun muutos ei vaikuta merkittävästi E-FIT-tutkimuksen kustannuksiin. Potilaiden rekrytointi etenee tällä hetkellä hyvin.

Kliinisessä E-FIT-tutkimuksessa arvioidaan Nexstimin NBT®-laitteistoa, ja se on suunniteltu täydentämään aiemmin valmistuneen vaiheen III NICHE-tutkimuksen tietoja. Lisätutkimus toteutetaan viidessä kliinisessä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Koehenkilöitä rekrytoidaan suunnitelman mukaan yhteensä 60.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                         +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                         +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                       katja.stout@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj päivittää aivohalvauspotilaiden kuntoutusta käsittelevän