19.05.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp reviderar tidsramen för kompletterande Fas III-prövning E-FIT för strokerehabilitering

Pressmeddelande, Helsingfors 19 maj 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), som är ett medicinteknikbolag med ett banbrytande system för icke-invasiv hjärnstimulering i terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, har i dag uppdaterat tidsramen för den kompletterande Fas III-prövningen för strokerehabilitering, kallad E-FIT (ELECTRIC FIELD NAVIGATED 1HZ RTMS FOR POST-STROKE MOTOR RECOVERY TRIAL).

Rekryteringen av försökspersoner inleddes i mars 2017.  På grund av startproblem på en del av rekryteringsställena har rekryteringen fördröjts något, och Nexstim förväntar sig nu att E-FIT-prövningen slutförs under andra kvartalet 2018. Revideringen av tidsramen har ingen betydande inverkan på kostnaderna för E-FIT-prövningen. Den nuvarande rekryteringstakten är uppmuntrande.

Prövningen med E-FIT handlar om en utvärdering av Nexstims NBT®-system och ska ge kompletterande data till den avslutade Fas III-prövningen med NICHE. Den kompletterande prövningen genomförs på fem rehabiliteringscentraler i USA och ska omfatta sammanlagt 60 testpersoner.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)    +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                     +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                   katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen slutförs under andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp reviderar tidsramen för kompletterande Fas III-prövning