31.05.2017 12:00:00 CET

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016

Pressmeddelande, Helsingfors den 31 maj 2017 kl. 13.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolaget har mottagit en anmälan från Bracknor gällande verkställandet av teckningsoptioner i enlighet med det finansieringsarrangemang som offentliggjordes den 21 juli 2016. Bracknor tecknar sammanlagt 3 448 117 nya aktier till ett teckningspris på 0,1411 euro per aktie i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Det sammanlagda teckningspriset för aktier tecknade med teckningsoptioner uppgår därmed till 486 529,31 euro. De nya aktierna noteras uppskattningsvis den 6 juni 2017. Efter verkställandet av teckningsoptionerna uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 84 578 450.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                          +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)      +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                        +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                     katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen slutförs under andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp - verkställande av teckningsoptioner