02.06.2017 13:30:00 CET

Nexstim Oyj ja Tekes ovat sopineet tutkimus- ja tuotekehityslainan takaisinmaksuajan pidennyksestä

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.6.2017 klo 14.30

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että se on sopinut innovaatiorahoituskeskus Tekesin kanssa kahden tutkimus- ja tuotekehityslainan takaisinmaksuajan pidentämisestä kolmella vuodella. Sopimuksen tuloksena enintään 1,8 miljoonan euron lainaerät, jotka oli määrä maksaa vuosina 2017-2019, siirtyvät vuosille 2020-2022. Sopimuksen kohteena olevat kaksi tutkimus- ja tuotekehityslainaa on maksettava kokonaan takaisin Tekesille vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi laina-ajan pidennystä seuraavasti: "Sopimus, jolla muutetaan tutkimus- ja tuotekehityslainojen maksuaikataulua, vaikuttaa myönteisesti Nexstimin kassavirtaan ja auttaa täyttämään käyttöpääoman tarpeemme, kun Nexstim valmistautuu aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa käytetyn NBT®-laitteiston kaupallistamiseen Yhdysvalloissa."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                            +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                           +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                        katja.stout@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj Tekes lainan takaisinmaksun pidennys