02.06.2017 13:30:00 CET

Nexstim Abp avtalar om förlängning av återbetalningstiden på Tekes FoU-lån

Pressmeddelande, Helsingfors 2 juni 2017 kl. 14.30

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att det har avtalat med Innovationsfinansieringsverket Tekes om en förlängning på tre år på återbetalningstiden på två FoU-lån. Genom avtalet kommer återbetalningar till ett belopp på upp till 1,8 miljoner euro som förfaller 2017-2019 att ske mellan 2020 och 2022. De två FoU-lånen från Tekes ska återbetalas till fullt belopp föret utgången av 2023.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar överenskommelsen så här: "Överenskommelsen om att lägga om återbetalningsschemat av FoU-lånen från Tekes kommer att ha en positiv effekt på Nexstims kassaflöde och bidrar till vårt rörelsekapital medan vi förbereder kommersialiseringen av NBT®-systemet för strokebehandling i USA."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)    +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                       +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                    katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp Tekes FoU-lån förlängning av återbetalningstiden