05.06.2017 13:00:00 CET

Sammansättningen av Nexstim Abp:s styrelseutskott

Pressmeddelande, Helsingfors 5 juni 2017 kl. 14.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att Nexstim Abp:s styrelsen har beslutat att Tomas Holmberg ska ersätta Martin Jamieson i ersättningsutskottet. Risto Ilmoniemi och Juliet Thompson valdes till nya medlemmar i valberedningen. Efter de ovan nämnda ändringarna har Nexstim Abp:s styrelseutskott följande sammansättning:

Ordförande för styrelsens revisionsutskott är Juliet Thompson och medlemmarna är Rohan J. Hoare och Tomas Holmberg.

Ordförande för styrelsens ersättningsutskott är Ken Charhut och medlemmarna är Rohan J. Hoare och Tomas Holmberg.

Ordförande för valberedningen är Sami Tuhkanen och medlemmarna är Risto Ilmoniemi och Juliet Thompson.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                                  +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)   +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                      +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                    katja.stout@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Sammansättningen av Nexstim Abp:s styrelseutskott