03.08.2017 08:00:00 CET

Ändringar i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

Pressmeddelande, Helsingfors 3 augusti 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar och diagnostiska tillämpningar, meddelar att Rainer Harjunpää har sagt upp sig från sin post som chef för kvalitetskontroll, myndighetsärenden och kundservice samt från bolagets ledningsgrupp. Ändringen börjar gälla 31 augusti 2017. Nexstim har inlett rekryteringen av en ersättare.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar ändringen så här: "Vi tackar Rainer Harjunpää för hans stora bidrag till Nexstims kvalitetssäkring samt hantering av myndighetsärenden och kundservice under hans åtta år vid bolaget. Nexstim har byggt upp en mycket solid grund på dessa områden och har därigenom goda möjligheter att gå vidare med aktuella och framtida ansökningar inför den planerade kommersialiseringen i USA av terapeutiska tillämpningar av NBT®-systemet. Vi önskar Rainer lycka till i framtiden."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                              +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)  +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson               +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp.

På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Ändringar i Nexstim Abp:s ledningsgrupp