14.09.2017 18:00:00 CET

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.9.2017 klo 19.00

Nexstim Oyj:n osakepääoman korotus 2013A -optio-oikeuksilla merkityillä osakkeilla

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että Nexstim Oyj:n 2013A -optio-oikeuksilla on merkitty 110 000 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 1 100 euroa, merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ja uudet osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 19. syyskuuta 2017. Nyt rekisteröitävät uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla arviolta 20. syyskuuta 2017. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä Yhtiössä on 86 163 694.

Nexstim Oyj:n hallussa on 772 268 kappaletta 2016 ja 2013A optio-ohjelmiin kuuluvaa optio-oikeutta. Jäljellä ulkona olevilla 2013A -optio-oikeuksilla voidaan lisäksi merkitä enintään 199 792 osaketta merkintähintaan 0,01 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 2016 -optio-oikeuksilla 15.12.2025 ja 2013A -optio-oikeuksilla 31.12.2020.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                                                                      
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                           +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                      +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                  +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.
Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-merkitty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-laitteiston markkinoinnille käyttöön vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim odottaa toiveikkaana voivansa lanseerata NBT®-laitteiston käytön tässä merkittävässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alussa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus (E-FIT trial) johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Osakepääoman korotus