14.09.2017 18:00:00 CET

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A

Pressmeddelande, Helsingfors, den 14 september 2017 kl. 19.00

Ökning av aktiekapitalet i Nexstim Abp med aktier tecknade för optionsrätterna 2013A

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar meddelar om teckning av 110 000 nya aktier i Nexstim Abp för optionsrätterna 2013A. Tekningspriset för de nya aktierna, sammanlagt 1100 euro, kommer att bokföras som eget fritt kapital, och de nya aktierna kommer att antecknas i handelsregistret uppskattningsvis den 19 september 2017. De nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden uppskattningsvis den 20 september 2017. Efter att de nya aktierna har registrerats, uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 86 163 694.

Nexstim Abp innehar 772 268 teckningsrätter i aktieoptionsprogrammen 2016 och 2013A. De utestående optionsrätterna 2013A berättigar till teckning av högst 199 792 aktier till priset 0,01 euro per aktie. Teckningstiden går ut den 15 december 2025 för optionsrätt 2016 och den 31 december 2020 för optionsrätt 2013A.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                         
Martin Jamieson, verkställande direktör                                                                 +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)               +358 (0)9 2538 02 46

Citigate Dewe Rogerson                                     +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Ökning av aktiekapitalet