12.10.2017 08:00:00 CET

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

Yhtiötiedote, Helsinki, 12.10.2017 klo 9.00

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa, että lakiasiainjohtaja Hanna Kotola on nimitetty laajempaan tehtävään vastaamaan laadunvarmistuksesta sekä viranomaishyväksynnöistä nykyisten tehtäviensä ohessa. Hanna aloittaa lakiasioiden, laadunvarmistuksen ja viranomaishyväksyntöjen johtajan tehtävässä välittömästi.

Hanna Kotola siirtyi Nexstimin palvelukseen ja aloitti työn lakiasiainjohtajana kesäkuussa 2017. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus lakiasioiden ja henkilöstöhallinnon alan johtotehtävistä Polar Electro Oy:n, Digita Oy:n ja Nokia Oyj:n palveluksessa.

Entistä laajemman tehtävänkuvan hoitamisessa Hannaa tukee Anna Honkanen, joka toimii laadunvarmistuksen ja viranomaishyväksyntöjen johtotehtävissä Senior Managerina. Anna Honkasella on monipuolinen kokemus alalta. Viimeksi hän on toiminut yrittäjänä ja in vitro -diagnostiikka- ja lääkintälaitealan yritysten laadunhallintajärjestelmien ja viranomaishyväksyntöjen konsulttina. Ennen sitä Anna toimi suomalaisen diagnostiikkatestivalmistajan Orion Diagnostica Oy:n laadunvarmistusjohtajana ja suomalaisen vasta-aine- ja diagnostiikkatestivalmistajan Oy Medix Biochemica Ab:n laadunvarmistus- ja henkilöstöhallintojohtajana. Anna aloittaa Nexstimin palveluksessa 17.10.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi:

"Olemme tyytyväisiä voidessamme nimittää Hanna Kotolan lakiasioiden, laadunvarmistuksen ja viranomaishyväksyntöjen johtajaksi. Tehtävässään hän pystyy varmistamaan, että Nexstimillä noudatetaan alan tiukimpia laatustandardeja. Olemme lisäksi iloisia voidessamme toivottaa Anna Honkasen tervetulleeksi laadunvarmistuksen ja viranomaishyväksyntöjen tiimin jäseneksi. Uudet nimitykset antavat meille hyvät mahdollisuudet jouduttaa nykyisiä ja tulevia markkinointilupahakemuksia osana Nexstimin strategiaa NBT®-laitteiston hoitosovelluksissa käytön kaupallistamiseksi Yhdysvalloissa."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                         
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                      +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                       +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-järjestelmän markkinoinnille vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim arvioi, että NBT®-laitteiston markkinointi tässä tärkeässä käyttöaiheessa voidaan aloittaa vuoden 2018 alkupuolella. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä