12.10.2017 08:00:00 CET

Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

Pressmeddelande, Helsingfors 12 oktober 2017 kl. 9.00

Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolagets chefsjurist Hanna Kotola även övertar uppgifterna för kvalitets- och myndighetsärenden. Hanna tillträder som direktör för juridiska ärenden, kvalitetskontroll och myndighetsärenden med omedelbar verkan.

Hanna Kotola kom till Nexstim i juni 2017 som chefsjurist. Hon har gedigen internationell erfarenhet från ledande positioner inom juridiska ärenden och som HR på Polar Electro Oy, Digita Oy och Nokia Abp.

Hanna bistås i sin utvidgade uppgift av Anna Honkanen, som utnämnts till chef för kvalitets- och myndighetsärenden. Anna har gedigen erfarenhet från relevanta områden, senast som egenföretagare med konsultuppdrag i anknytning till kvalitetskontrollsystem och myndighetsärenden för medicintekniska företag inom in vitro-diagnostik. Hon har tidigare innehaft ledande positioner som Vice President, Quality Management hos den finska leverantören av diagnostiska testsystem Orion Diagnostica Oy samt som Director, Quality and Human Resources och Director, Quality Assurance hos den finska leverantören av antikropps- och diagnostester Oy Medix Biochemica Ab. Anna tillträder sin roll på Nexstim den 17 oktober.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar:

"Vi är glada över att kunna utnämna Hanna Kotola till direktör för juridiska ärenden, kvalitetskontroll och myndighetsärenden. I denna roll har hon ypperliga möjligheter att säkerställa efterlevnaden av de högsta kvalitetsnormerna hos Nexstim. Vi ser också fram emot att kunna välkomna Anna Honkanen till vårt team för kvalitets- och myndighetsärenden. Utnämningarna ger oss goda möjligheter att gå vidare med aktuella och framtida ansökningar inför den planerade kommersialiseringen i USA av terapeutiska tillämpningar för NBT®-systemet."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                         
Martin Jamieson, vd                                                    +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                                   +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                       +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Ändring i Nexstim Abp:s ledningsgrupp