16.10.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj neuvottelee koonti- ja jakelujärjestelystä Kiinassa sekä rahoitusjärjestelystä Nexstimin tuotteiden markkinoille tuonnin rahoittamiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.10.2017 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa, neuvottelee mahdollisesta koonti- ja jakelujärjestelystä Kiinassa ja mahdollisesta rahoitusjärjestelystä eurooppalaisen kasvulainarahoittajan kanssa.

Ehdotetussa koonti- ja jakelujärjestelyssä kiinalainen yhteistyökumppani kokoaisi tuotantolaitoksissaan tiettyjä Nexstim NBT®- ja NBS-tuotteita ja nimitettäisiin tuotteiden jakelijaksi Kiinassa. Nexstim myöntäisi yhteisökumppanille lisenssin markkinoida kyseisiä tuotteita Nexstim-tuotemerkillä Kiinassa, mutta pidättäisi itsellään kaikki immateriaalioikeutensa sekä oikeudet ohjelmistoonsa. Ehdotetun järjestelyn toteuttamiseksi osapuolet selvittävät lisäksi mahdollista rahoitusjärjestelyä, jonka perusteella yhteistyökumppani myöntäisi Nexstimille määrältään miljoonan euron lainan ja merkitsisi Nexstimin osakkeita enintään miljoonaan euron merkintähinnan edestä.

Nexstim käy lisäksi neuvotteluja eurooppalaisen kasvulainarahoittajan kanssa. Ehdotettu rahoitusjärjestely käsittäisi määräaikaisen 4 miljoonan euron etusijaisen vakuudellisen luoton. Vakuudellisesta luotosta nostetut lainat kerryttäisivät 10,75 %:n vuotuista korkoa. Rahoitusjärjestely sisältäisi myös Nexstimin uusiin osakkeisiin oikeuttavien warranttien antamisen. Uusien osakkeiden enimmäislukumäärä, johon warrantit oikeuttaisivat, odotetaan laskettavan seuraavasti: 480.000 jaettuna Nexstimin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetulla keskihinnalla. Rahoitusjärjestelyn tuotot käytettäisiin ensisijaisesti Nexstim NBT®- ja NBS-tuotteiden markkinoille tuonnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.

Neuvotteluiden lopputuloksesta tai mahdollisten järjestelyjen ehdoista ei ole tällä hetkellä varmuutta. Nexstim tulee julkistamaan lisätietoja kun siihen on aihetta.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                  +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                      +44 (0)207 2822949
David Bible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews  david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-merkitty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-järjestelmän markkinoinnille vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim odottaa toiveikkaana voivansa lanseerata NBT®-laitteiston käytön tässä merkittävässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alussa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj neuvottelee