25.10.2017 08:00:00 CET

Nexstim kerää 1,75 miljoonaa euroa lontoolaiselle City Financial -sijoitusyhtiölle suunnatulla osakeannilla - varoilla rahoitetaan toimia NBT®-laitteiston kaupallistamisen aloittamiseksi

Yhtiötiedote, Helsinki, 25.10.2017 klo 9.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa 1,75 miljoonan euron suuruisesta oman pääoman ehtoisesta bruttorahoituksesta, jonka Yhtiö saa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita. Osakeanti on suunnattu City Financial Investment Company Limited -hallinoimalle rahastolle, jonka kotipaikka on Lontoo.

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle enintään 7 000 000 uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden yhteen laskettu merkintähinta on 1 750 000 euroa (ennen osakeannista aiheutuvia kuluja). Uudet osakkeet lasketaan liikkeelle yhtiökokouksen 28.3.2017 antamalla valtuutuksella.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 30.10.2017 ja listataan First North Finland- ja First North Sweden -arvopaperikauppapaikoilla arviolta 31.10.2017. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 93 163 694.

Rahoitusjärjestely antaa Nexstimille hyvät mahdollisuudet NBT®-laitteiston kaupallistamisen aloittamiseksi käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kivun hoidossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nexstim on jättänyt FDA:lle 510(k)-lupahakemuksen laitteiston käytölle masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa ja tekee parhaillaan vaiheen III E-FIT-lisätutkimusta, jossa on koehenkilöinä aivohalvauspotilaita. E-FIT-tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. NBT®-laitteistolla on CE-hyväksyntä käyttöön kaikissa kolmessa käyttöaiheessa Euroopassa.

NBT®-laitteisto perustuu navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS). Nexstimin kehittämällä ainutlaatuisella laitteistolla aivoja voidaan stimuloida tarkasti ja toistettavasti hoidon aikana. Nexstim arvioi, että suunnattu osakeanti turvaa Yhtiön strategian toteuttamiseen vaaditun rahoituksen vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti.

goetzpartners Securities Limited on toiminut Nexstimin rahoitusneuvonantajana suunnatussa osakeannissa.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi osakeantia seuraavasti: "Toivotamme City Financial -sijoitusyhtiön tervetulleeksi Nexstimin uudeksi osakkaaksi.  City Financialin tuki kertoo luottamuksesta Nexstimin strategiaa kohtaan sen pyrkiessä kaupallistamaan NBT®-laitteiston käytettäväksi aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kivun hoidossa. Näissä tärkeissä käyttöaiheissa on selvä tarve entistä paremmille hoitomenetelmille. Sijoitus turvaa Nexstimin strategian toteuttamiseen vaaditun rahoituksen vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                  +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson        +44 (0)207 2822949
David Bible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-järjestelmän markkinoinnille vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim arvioi, että NBT®-laitteiston markkinointi tässä tärkeässä käyttöaiheessa voidaan aloittaa vuoden 2018 alkupuolella. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim kerää 1,75 miljoonaa euroa suunnatulla osakeannilla