25.10.2017 08:00:00 CET

Nexstim tar in 1,75 miljoner euro genom en riktad nyemission till London-baserade investmentbolaget City Financial - Medlen ska användas för att påbörja kommersialisering av bolagets NBT®-system

Pressmeddelande, Helsingfors 25 oktober 2017 klockan 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att det ökar sitt egna kapital  genom en riktad nyemission på 1,75 miljoner euro brutto till en London-baserad fond som sköts av City Financial Investment Company Limited.

Bolagets styrelse har beslutat om nyemission av högst 7 000 000 aktier till teckningskursen 0,25 euro per aktie, vilket ger ett teckningsbelopp på 1 750 000 euro (före avdrag för emissionskostnader). Nyemissionen sker med bemyndigandet från årsstämman 28 mars 2017.

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring  30 oktober 2017, och noteras på First North Finland och First North Sweden kring 31 oktober 2017. Efter registreringen av de emitterade aktierna i det finska handelsregistret kommer bolaget att ha totalt 93 163 694 aktier.

Denna finansiering ger Nexstim en utmärkt position för att påbörja kommersialiseringen i USA och Europa av bolagets NBT®-system för behandling av stroke, depression och smärta. Nexstim har i USA lämnat en 510(k)-ansökan till FDA gällande behandling av depression och genomför en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med strokepatienter. Nexstim förväntar sig att E-FIT-prövningen avslutas under andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för samtliga tre indikationer.

NBT®-systemet bygger på Nexstims unika lösning för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) som möjliggör exakt och reproducerbar hjärnstimulering i terapeutiskt syfte. Nexstim anser att det efter den riktade nyemissionen har tillräcklig finansiering för att genomföra bolagets strategi fram till utgången av första kvartalet 2019.

goetzpartners securities Limited agerade finansiell rådgivare vid emissionen.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar emissionen så här: "Det gläder oss att vi kan välkomna City Financial som ny aktieägare i Nexstim.  City Financials stöd är ett tecken på att de tror på vår strategi för kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av stroke, depression och smärta, där det finns ett tydligt behov av bättre behandlingsformer. Investeringen ger oss tillräckliga medel för att vi ska kunna genomföra vår strategi fram till utgången av första kvartalet 2019."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                  +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson      +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim ansökte nyligen om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Nexstim ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation i början av 2018. NBT®-systemet genomgår för närvarande kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim tar in 1,75 miljoner euro genom en riktad nyemission