01.12.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp utnämner Steve Beller till vice vd och chef för verksamheten i Nordamerika

Pressmeddelande, Helsingfors 1 december 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp utnämner Steve Beller till vice vd och chef för verksamheten i Nordamerika

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet), meddelar att bolaget har utnämnt Steve Beller till vice vd och chef för verksamheten i Nordamerika från och med 1 januari 2018. Han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till bolagets vd Martin Jamieson.

Steve Beller har gedigen erfarenhet av marknaden för nervstimulering i USA. Han kommer till Nexstim från Abbott Neuromodulation där han i egenskap av Area Vice-President ledde ett team av 170 personer och ansvarade för verksamheten i västra USA. Han har tidigare varit Senior Director och Regional Sales Director på St. Jude Medical Neuromodulation, innan företaget köptes upp av Abbott.

Steve Beller ska leda Nexstims insatser för kommersialisering av NBT®-systemet i USA för alla indikationer. Det första området är depression, efter att FDA nyligen gett tillstånd för användning av NBT® för behandling av egentlig depression.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III E-FIT-prövning för användning vid strokerehabilitering. Prövningen ska enligt planerna slutföras i mitten av 2018 och Nexstim kan sedan ansöka om tillstånd från FDA, varefter Beller även ska leda kommersialiseringen av NBT® för denna indikation.

NBT®-systemet bygger på Nexstims unika lösning för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) som möjliggör exakt och reproducerbar hjärnstimulering i terapeutiskt syfte.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar utnämningen så här: "Det gläder mig att kunna välkomna Steve Beller till vårt team. Hans erfarenhet från att leda och styra försäljning inom sektorn för neuromodulering i USA kommer att vara ovärderlig för oss när vi utvecklar vår kapacitet för kommersialisering av NBT®-systemet i USA inför systemets lansering för behandling av depression under första halvåret 2018."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                      +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)                   +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                       +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Steve Beller