11.12.2017 08:00:00 CET

Nexstim Oyj on tehnyt sopimuksen rahoitusjärjestelystä, joka on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle

Yhtiötiedote, Helsinki, 11.12.2017 klo 9.00 

Nexstim Oyj on tehnyt sopimuksen rahoitusjärjestelystä, joka on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa, ilmoitti 16.10.2017 julkaistulla yhtiötiedotteella käyvänsä neuvotteluja eurooppalaisen kasvulainarahoittajan kanssa yhtiötiedotteessa kuvatun rahoitusjärjestelyn ("Rahoitusjärjestely") toteuttamisesta.

Tänään Nexstim ilmoittaa tehneensä Rahoitusjärjestelyä koskevan lainasopimuksen Kreos Capital V (UK) Limitedin ("Kreos") kanssa. Rahoitusjärjestelyssä Kreos antaa Nexstimille 4 miljoonan euron etusijaisen vakuudellisen luoton, josta nostetut lainat kerryttäisivät 10,75 %:n vuotuista korkoa ("Lainasopimus").

Koron lisäksi Nexstimin on Lainasopimuksen mukaan maksettava seuraavat kulut ja palkkiot:

Lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat vakuussopimuksilla ("Vakuussopimukset"):

Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim Inc:in takaussitoumuksen.
Rahoitusjärjestely sisältää myös Nexstimin uusiin osakkeisiin oikeuttavien warranttien antamisen ("Warrantit"). Warranttien antamisesta sovittaisiin Nexstimin ja Kreos Capital V (Expert Fund) LP:n välisessä warranttisopimuksessa ("Warranttisopimus"). Uusien osakkeiden enimmäislukumäärä, johon Warrantit oikeuttaisivat, olisi 1.739.761 (ollen Warranttisopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla laskettuna 480.000 jaettuna Nexstimin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetulla keskihinnalla).
Rahoitusjärjestelyn tuotot käytettäisiin ensisijaisesti Nexstim NBT®- ja NBS-tuotteiden markkinoille tuonnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.
Rahoitusjärjestely on ehdollinen varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi hallitus suunnittelee ehdottavansa, että varsinainen yhtiökokous päättää (i) hyväksyä Rahoitusjärjestelyn ja (ii) valtuuttaa hallituksen päättämään Warranttien eli osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2018.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                       +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)     +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                       +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Kreos Capital
Kreos Capital on johtava vieraan pääoman ehtoisen kasvurahoituksen tarjoaja voimakkaasti kasvaville yrityksille Euroopassa ja Israelissa. Vuodesta 1998 Kreos on toteuttanut yli 450 transaktiota ja tarjonnut yli 2,0 miljardin euron rahoituksen käytettäväksi 15 eri maassa. Kreos on sitoutunut tukemaan rahoittamiensa yritysten johtoa ja pääomasijoittajia joustavilla kaikkiin kasvuyrityksen kehitysvaiheisiin sopivilla lainajärjestelyillä ja tarjoamaan ratkaisuja kasvupääoman, käyttöpääoman, hankintojen rahoittamisen, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien yritysostojen, roll-up-strategioiden, pankkirahoituksen uudelleenrahoituksen ja listautumista edeltävän ja listautumisen jälkeisen rahoituksen tarpeisiin. Kreosin uusin rahasto, Kreos V, perustettiin tammikuussa 2016 ja sillä on 400 miljoonan euron sijoitussitoumukset merkittäviltä institutionaalisilta sijoittajilta. Kreosin Lontoossa, Tel Avivissa ja Tukholmassa sijaitsevalla kansainvälisellä tiimillä on kattava kokemus velkarahoituksesta, liikkeenjohdosta ja pääomasijoittamisesta Euroopan laajuisella markkinalla. Aris Constantinides, Kreos Capitalin General Partner, kommentoi: "Olemme iloisia voidessamme olla mukana tukemassa Nexstimiä sen uudessa kaupallisen kehityksen vaiheessa erityisesti sen saatua FDA:n hyväksynnän sen laitteiston käyttöön masennuksen hoidossa".

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alkupuolella.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

Rahoitusjärjestely