13.12.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp:s finansiella information 2018

Pressmeddelande, Helsingfors, 13 december 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, kommer att publicera finansiell information 2018 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2017 och halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (H2) publiceras onsdagen den 28 februari 2018. Halvårsrapport för perioden januari-juni 2018 (H1) publiceras torsdagen den 16 augusti 2018.

Nexstims årsredovisning för 2017 publiceras på bolagets webbplats onsdagen den 7 mars 2018.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är onsdagen den 28 mars 2018 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon:

Nexstim                                            +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson           +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp:s finansiella information 2018