14.12.2017 08:00:00 CET

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän mukainen osakeanti

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.12.2017 klo 9.00

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän mukainen osakeanti

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt uraauurtavan kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon perustuvan laitteiston, ilmoittaa, että Yhtiön hallitus on tänään Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 31.3.2016 saamansa valtuutuksen ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ehtojen nojalla päättänyt suunnata yhteensä 9 910 uutta osaketta maksutta kahdelle hallituksen jäsenelle.

Palkkiojärjestelmän osallistujat saavat kukin 4 955 osaketta perustuen varsinaisen yhtiökokouksen määrittämään 2016-2017 ansaintakauden bruttopalkkiosummaan. Osakkeiden toimittamiseen liittyvistä teknisistä syistä johtuen yhtiön ei ole ollut mahdollista toteuttaa osakeantia osakepalkkiojärjestelmän mukaisessa tavoiteaikataulussa, joka oli neljä viikkoa vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta. Yhden hallituksen jäsenen osalta 4 955 osaketta vastaava määrä maksetaan erittäin painavista syistä rahassa osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Palkkiojärjestelmään osallistuvat hallituksen jäsenet ovat Ken Charhut, Juliet Thompson ja Rohan J. Hoare. Uudet osakkeet ovat listattuna arviolta 19.12.2017. Annin jälkeen rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä yhtiössä on 93 173 604.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                   +447715163942
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                                                                      martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)    +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                   +44 (0)207 2821066
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                                    david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulko-puoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alkupuolella.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

RSU