23.01.2018 09:00:00 CET

Nexstim Abp får FoU-lån från innovationsfinansieringsverket Business Finland

Pressmeddelande, Helsingfors den 23 januari 2018 kl. 10.00

Nexstim Abp får FoU-lån från innovationsfinansieringsverket Business Finland

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar. Bolaget meddelar att innovationsfinansieringsverket Business Finland har beviljat Nexstim Abp ett FoU-lån på cirka en miljon euro för framtagning av ett grafiskt gränssnitt för användning av NBT-systemet vid behandling av egentlig depression och kronisk smärta. Det är fråga om ett viktigt utvecklingsprojekt som ska möjliggöra extensiv terapeutisk användning av NBT-systemet och utgör därför ett stort moment i kommersialiseringen av Nexstims utbud av behandlingsutrustning.

Lånet beviljas utan säkerhet, mot en ränta som är tre procentenheter lägre än grundräntan, men dock minst en procent. Löptiden är sju år av vilka de tre första är amorteringsfria. Lånet betalas tillbaka med årliga avbetalningar.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                                +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör     martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)                  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                      +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Om innovationsfinansieringsverket Business Finland

Business Finland är en accelerator för global tillväxt som hjälper företag att internationalisera sig och stöder och finansierar forskning och innovation. Tack vare experter, tillgången till den nyaste know-hown och internationella nätverk kan Business Finland snabbt upptäcka nya marknadsmöjligheter och förvandla dem till globala framgångshistorier.

I början av januari 2018 förenades Finpro och Tekes till Business Finland. Finpro främjade internationalisering, investering och turism, och Tekes erbjöd innovationsfinansiering. Business Finland jobbar för att utveckla Finland till en konkurrenskraftig världsledare inom innovationsverksamhet och en plats där företagen uppmuntras att växa, förnyas och nå framgång.

Business Finlands strategi består av två huvudlinjer varav den första är att skapa möjligheter för företagen att växa internationellt. Den andra huvudlinjen handlar om att göra Finlands affärsklimat konkurrenskraftigt och utveckla ett världsklassigt ekosystem för affärsverksamhet.

Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt i 18 landskap i Finland. Business Finland är en del av nätverket Team Finland.

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA kan Nexstim börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Business Finland lån