26.01.2018 10:00:00 CET

Uusien osakkeiden merkintä 2013A optio-ohjelman optio-oikeuksilla

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.1.2018 klo 11.00

Uusien osakkeiden merkintä 2013A optio-ohjelman optio-oikeuksilla

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että Nexstim Oyj:n 2013A -optio-oikeuksilla on merkitty 148 160 uutta osaketta. Merkintähinta, yhteensä 1 481,60 euroa, merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ja uudet osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta 30. tammikuuta 2018. Nyt rekisteröitävät uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla arviolta 31. tammikuuta 2018. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä Yhtiössä on 93 321 764.

Optio-ohjelmassa 2013A on jäljellä 123 900 optio-oikeutta, joista Nexstim Oyj:n hallussa on 72 268 optio-oikeutta. Jäljellä ulkona olevilla optio-oikeuksilla voidaan lisäksi merkitä enintään 51 632 osaketta merkintähintaan 0,01 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 2013A -optio-oikeuksilla 31.12.2020.
Optio-ohjelman 2013A lisäksi on olemassa yhteensä 7 700 000 optio-oikeutta 2016A-, 2016B- ja 2017 -optio-ohjelmissa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                           martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)   +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                     +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alkupuolella.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

Osakkeiden merkintä