26.01.2018 10:00:00 CET

Teckning av nya aktier med optionsrätterna för optionsprogrammet 2013A

Pressmeddelande, Helsingfors 26  januari 2018 kl. 11.00

Teckning av nya aktier med optionsrätterna för optionsprogrammet  2013A

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar om teckning av 148 160 nya aktier i Nexstim Abp med optionsrätterna för optionsprogrammet   2013A. Tekningspriset för de nya aktierna, sammanlagt 1481,60 euro, kommer att bokföras som eget fritt kapital, och de nya aktierna kommer att antecknas i handelsregistret uppskattningsvis den 30 januari 2018. De nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden uppskattningsvis den 31 januari 2018. Efter att de nya aktierna har registrerats, uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 93 321 764.

Det finns  123 900 optionsrätter kvar i aktieoptionsprogrammet 2013A av vilket Nexstim Abp innehar 72 268 optionsrätter. De utestående optionsrätterna 2013A berättigar till teckning av högst 51 632 aktier till priset 0,01 euro per aktie. Teckningstiden för optionsrätterna 2013A går ut den 31 december 2020.

Förutom aktieoptionsprogrammet 2013A, det finns totalt 7 700 000 optionsrätter enligt aktieoptionsprogrammen 2016B, 2016C och 2017.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                             +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (Certified Adviser)                +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                 +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018  och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

teckning av aktier