16.02.2018 08:00:00 CET

Meddelande om Nexstim Abp 2017 helårsresultat

Pressmeddelande, Helsingfors den 16 februari 2018 kl. 9.00

Meddelande om Nexstim Abp 2017 helårsresultat

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar. Bolaget kommer på onsdagen den 28 februari 2018 kl. 9.00 finsk tid att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2017.

En telefonkonferens för massmedia, investerare och analytiker kommer att äga rum kl. 15.00 finsk tid onsdagen den 28 februari 2018. Martin Jamieson, styrelseordförande och vd och Mikko Karvinen, finansdirektör kommer att presentera de ekonomiska och operativa resultaten följt av en frågestund.

Ring in till telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 800 914672
Sverige: +46 (0) 20 089 6377
Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666
USA: + 1 866 966 5335
Internationell: +44 (0) 20 3003 2666

Samtalet lösenord: Nexstim

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                       +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Ab (Certified Adviser)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson           +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under första halvåret 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas andra kvartalet 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA kan Nexstim börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Meddelande om Nexstim Abp 2017 helårsresultat