28.03.2018 13:00:00 CET

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.3.2018 klo 14.00

Nexstim Oyj: Hallituksen päätökset valiokunnista, rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä ja osakkeiden laskemisesta liikkeelle rajoitetussa osakeyksiköiden jakamisohjelmassa
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa seuraavista yhtiön hallituksen 28.3.2018 tekemistä päätöksistä.
Hallitus valitsi seuraavat henkilöt yhtiön valiokuntiin:

Nexstim ilmoitti 11.12.2017 julkaistussa yhtiötiedotteessa rahoitusjärjestelystä, josta kerrottiin tarkemmin kyseisessä tiedotteessa ("rahoitusjärjestely"). Rahoitusjärjestelyn hyväksymisestä päätettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen hyväksyttyä rahoitusjärjestelyn Nexstimin hallitus päätti tänään toteuttaa rahoitusjärjestelyn ja hyväksyä siihen liittyvät jäljellä olevat sopimukset. Nexstimin hallitus päättää erikseen kaikista rahoitusjärjestelyn nojalla nostetuista lainoista ja liikkeelle lasketuista warranteista. Rahoitusjärjestelystä saadut varat käytetään ensi sijassa Nexstimin NBT®- ja NBS-laitteiden markkinoinnin edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa.
Yhtiökokouksen tänään antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 28.3.2017 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-ohjelman perusteella yhtiön hallitus on tänään päättänyt antaa yhteensä 209 765 uutta osaketta maksutta hallituksen neljälle jäsenelle. Ohjelmaan osallistuvat hallituksen jäsenistä Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare ja Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare ja Juliet Thompson saavat jokainen 50 781 osaketta ja Tomas Holmberg saa 57 422 osaketta yhtiökokouksen 28.3.2017 määrittämän bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2017-2018. Uudet osakkeet listataan arviolta 6.4.2018. Osakeannin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 93 531 529.
NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                         
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                             +44 77 1516 3942
                                                                                                       martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)    +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                  +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Hallituksen päätökset