23.04.2018 16:00:00 CET

Nexstim Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja on Sisu Partners

Yhtiötiedote, Helsinki, 23.4.2018 klo 17.00

Nexstim Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja on Sisu Partners
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -kauppapaikoilla on Sisu Partners Oy. Sisu aloittaa Nexstimin hyväksyttynä neuvonantajana huomenna ja vastaa hyväksyttynä neuvonantajana samoista tehtävistä kuin Nexstimin aiempi hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse: 

Nexstim                                                                   +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                           martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)      +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                                  +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                      +358 (0)9 2538 0246

Tietoja Sisu Partners Oy:stä

Sisu Partners on riippumaton rahoitusalan neuvonantaja, joka tuottaa yritysjärjestelyihin, rahoitukseen, pääomanhankintaan ja ongelmatilanteisiin liittyviä neuvonantopalveluja yrityksille, sijoittajille, rahoittajille, julkiselle sektorille, yksityishenkilöille ja perheille.

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-järjestelmä) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-järjestelmä). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.
Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-järjestelmän markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-järjestelmän markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.
NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.
Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

CA