23.04.2018 16:00:00 CET

Nexstim Abp väljer Sisu Partners till ny Certified Adviser

Pressmeddelande, Helsingfors 23 april 2018 kl. 17.00

Nexstim Abp väljer Sisu Partners till ny Certified Adviser
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att det har valt Sisu Partners Oy till bolagets Certified Adviser för Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Sisu Partners tar i imorgon över uppdraget som Certified Adviser för Nexstim från UB Securities Ab.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information fås på webbplatsen www.nexstim.com eller per telefon: 

Nexstim                                                                   +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                    martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
Sisu Partners Oy (Certified Adviser)                   +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                                    +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com

UB Securities Oy (Certified Adviser)                                                                   +358 (0)9 2538 0246

Om Sisu Partners

Sisu Partners är en oberoende leverantör av rådgivning inom bolagsfinansiering med ett heltäckande utbud av tjänster för transaktioner, inklusive företagsförvärv (M&A), finansiering genom lån och eget kapital samt särskilda omständigheter för företag, enskilda investerare, långivare, myndigheter, privatpersoner och familjer.

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). Nexstims NBS-system är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS) för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnan före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.
Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under andra kvartalet 2018.
NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.
Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

CA