22.05.2018 08:00:00 CET

Nexstim Oyj - ensimmäinen NBT®-laitteisto tilattu masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa

Yhtiötiedote, Helsinki, 22.5.2018 klo 9.00

Nexstim Oyj - ensimmäinen NBT®-laitteisto tilattu masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa, että se on sopinut ensimmäisen NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston toimituksesta Yhdysvalloissa Island Psychiatry -yritykselle, joka on laadukkaita ja kattavia mielenterveyspalveluja tuottava yksityinen klinikka Long Islandissa New Yorkissa.  Tilaus tehtiin sen jälkeen, kun Nexstim SmartFocusTM TMS- Clinical TMS Society -järjestön vuosikokouksessa, joka järjestettiin 11.-13.5. New Yorkissa.

Island Psychiatry soveltaa poikkitieteellistä menetelmää, jossa eri tieteenalat yhdistyvät laadukkaan arvion ja hoidon tuottamiseksi mukaan lukien kallon läpäisevä stimulaatio (TMS) yksittäisten potilaiden vakavan masennuksen hoidossa. Kallon läpäisevää magneettista stimulaatiota (TMS) käytetään aivojen toiminnan stimuloimiseen dorsolateraalisessa etuotsalohkossa, jonka aineenvaihdunta heikentyy masennuksessa. Island Psychiatry antaa potilaille mukautettua navigoivaa TMS-hoitoa NBT®-laitteiston avulla.

Nexstim sai FDA:lta marraskuussa 2017 luvan, jonka perusteella Island Psychiatry -klinikan kaltaiset yritykset saavat käyttää mukautettua navigoivaa TMS-menetelmää potilaiden hoidossa. Nexstimin NBT®-laitteisto perustuu yhtiön ainutlaatuiseen TMS-teknologiaan nimeltä SmartFocusTM TMS. Se on ainoa tarkan ja mukautetun kohdistuksen mahdollistava navigoiva TMS-teknologia, jonka FDA on hyväksynyt käyttöön vakavan masennuksen hoidossa. Stimuloinnin kohdistuksessa käytetään 3D-navigointijärjestelmää, joka mukautetaan potilaan MRI-kuvauksen perusteella.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi: "Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että Island Psychiatry, joka on johtava toimija TMS-teknologian hyödyntämisessä masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa, ottaa ensimmäisenä klinikkana maassa Nexstimin NBT®-laitteiston käyttöön. Ensimmäisen laitteiston toimitus Yhdysvalloissa on meille tärkeä välietappi. Odotamme innokkaina yhteistyötä keskuksen kanssa tutkimustietojen saamiseksi tapauksista, joissa masennuspotilaat ovat hyötyneet Nexstimin mukautetusta hoitomenetelmästä."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                                                                      
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja  +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                          +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews  david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Island Psychiatry -klinikasta
Island Psychiatry on usean mielenterveyspalvelualan toimijan ryhmä. Ryhmään kuuluvat klinikat soveltavat monialaista menetelmää laajan kirjon psykiatrisia sairauksia diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi lapsilla, nuorilla ja aikuisilla Long Islandissa New Yorkissa. Lisätietoja on sivulla https://islandpsychiatry.com/

Tietoja vakavasta masennuksesta ja navigoivasta aivostimulaatiosta (NBT®)
Vakava masennus on toistuva ja usein krooninen sairaus, johon liittyy merkittäviä täyttämättä olevia kliinisiä tarpeita. Noin 10 miljoonaa amerikkalaista kärsii vakavasta masennuksesta joka vuosi, ja 35 prosentilla potilaista vaste masennuslääkkeisiin on heikko.

Nexstimin NBT®-hoito on mukautettu ja noninvasiivinen hoitomuoto, jossa kallon läpäisevässä magneettisessa stimuloinnissa hyödynnetään yhtiön kehittämää SmartFocusTM TMS-teknologiaa. Se on vaihtoehto lääkehoidoille, joiden tulokset eivät ole olleet optimaalisia.

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa maailman johtavan navigoivan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian - SmartFocusTM TMS- käyttöön hoitosovelluksissa, erityisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston avulla.

Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstim kaupallistaa lisäksi kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj - ensimmäinen NBT®-laitteisto tilattu