22.05.2018 08:00:00 CET

Nexstim Plc - det första NBT®-systemet för depression beställt i USA

Pressmeddelande, Helsingfors 22 maj 2018 kl. 9.00

Nexstim Plc - det första NBT®-systemet för depression beställt i USA

Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Företaget"), det specialiserade företaget på neuromodulering som utvecklar och marknadsför sin världsledande, navigerade icke-invasiva hjärnstimuleringsteknik för terapeutiska och diagnostiska applikationer, kungör att företaget har tecknat avtal om att leverera sitt första Navigated Brain Therapy (NBT®)-system i USA till Island Psychiatry, en privat praktik som ger omfattande psykiatrisk vård av hög kvalitet på Long Island i New York.  Beställningen kom efter Nexstims lansering av SmartFocusTM TMS-teknik vid Clinical TMS Societys årsmöte i New York den 11-13 maj (TMS står för transkraniell magnetstimulering).

Island Psychiatry använder sig av en enhetlig specialmetod som genom en kombination av många olika discipliner leder fram till en adekvat diagnos och behandling, inklusive TMS, av egentlig depression för varje enskild patient. TMS används för att stimulera och öka aktviteten i det område i hjärnan som heter vänster dorsolaterala prefrontalkortex (DLPFC), där den metaboliska aktiviteten minskas vid depression. Island Psychiatry kommer att använda NBT®-systemet för att ge patienterna personifierad navigerad TMS-terapi.

Nexstim fick FDA-godkännande i november 2017, vilket innebär att praktiker som Island Psychiatry kan använda personifierad navigerad TMS-terapi för sina patienter. Nexstims NBT®-system baseras på den unika SmartFocusTM TMS-tekniken och är den enda FDA-godkända personifierade navigeringslösningen för precisionsinriktad TMS vid egentlig depression (MDD). Systemet utnyttjar personifierad 3D-navigering som baseras på skanning av patienten med magnetkamera.

Martin Jamieson, styrelseordförande och VD för Nexstim, lämnade följande kommentar: "Vi gläds åt att kunna meddela att Island Psychiatry, som är ledande på TMS-terapi mot depressioner i USA, blir den första kliniken som använder vårt NBT®-system i USA. Det är en viktig milstolpe för oss att få in det första systemet på USA-marknaden, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med centret för att skapa fallstudier som belyser de fördelar som vår personifierade lösning ger för patienter med depression.

NEXSTIM PLC
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                                                                      
Martin Jamieson, styrelseordförande och VD  +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                   +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews  david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Island Psychiatry
Island Psychiatry är en grupp av olika psykiatriker som använder en enhetlig specialmetod för att diagnostisera och behandla olika slags psykiska sjukdomar hos barn, ungdomar och vuxna på Long Island i New York-regionen. För mer information gå in på https://islandpsychiatry.com/

Om egentlig depression (MDD) och Navigated Brain Therapy (NBT®)
Egentlig depression (MDD) är ett återkommande och ofta kroniskt tillstånd där de kliniska behoven i stor utsträckning inte är uppfyllda. Ungefär 10 miljoner amerikaner lider av egentlig depression varje år, och 35 procent av patienterna som behandlas med antidepressiva mediciner svarar inte på behandlingsmetoden.

Nexstims NBT®-terapi är en personifierad, icke-invasiv neurologisk stimuleringsterapi som med sin SmartFocusTM TMS-teknik utgör ett alternativ till suboptimala farmaceutiska behandlingar.

Om Nexstim Plc
Nexstim är ett företag som är specialiserat på neuromodulering och som koncentrerar sig på utveckling och marknadsföring av sin världsledande, navigerade icke-invasiva hjärnstimuleringsteknik, känd som SmartFocusTM TMS (transkraniell magnetstimulering) för terapeutiska applikationer som stroke, depression och kronisk smärta via sitt Navigated Brain Therapy (NBT®)-system.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av egentliga depressioner (MDD) efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för detta ändamål. NBT®-systemet är CE-märkt i Europa för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstim marknadsför också sitt system Navigated Brain Stimulation (NBS) för diagnostiska applikationer baserat på samma teknik. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Plc - det första NBT®-systemet för depression beställt i USA