18.06.2018 08:00:00 CET

Nexstim kerää 0,96 miljoonaa euroa Capricorn Health-tech Fund -rahastolle suunnatulla osakeannilla - varoilla rahoitetaan toimia NBT®-laitteiston kaupallistamista

Yhtiötiedote, Helsinki, 18.6.2018 klo 9.00

Nexstim kerää 0,96 miljoonaa euroa Capricorn Health-tech Fund -rahastolle suunnatulla osakeannilla - varoilla rahoitetaan toimia NBT®-laitteiston kaupallistamista

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Yhtiö ilmoittaa 0,96 miljoonan euron suuruisesta oman pääoman ehtoisesta bruttorahoituksesta, jonka Yhtiö saa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita. Osakeanti on suunnattu Capricorn Health-tech  Fund-rahastolle, jonka kotipaikka on Belgia.

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle enintään 4 000 000 uutta osaketta 0,24 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden yhteen laskettu merkintähinta on 960 000 euroa (ennen osakeannista aiheutuvia kuluja). Uusien osakkeiden määrä on noin 4,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet lasketaan liikkeelle yhtiökokouksen 28.3.2018 antamalla valtuutuksella. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 20.6.2018, ja listataan First North Finland- ja First North Sweden -arvopaperikauppapaikoilla arviolta 21.6.2018. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 97 531 529.

Nexstim suunnittelee käyttävänsä tämän rahoituksen NBT®-laitteiston kaupallistamiseen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.  NBT®-laitteisto perustuu Nexstimin kehittämään uraauurtavaan SmartFocusTM TMS teknologiaan, joka mahdollistaa aivojenstimuloimisen tarkasti ja toistettavasti hoidon aikana.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi osakeantia seuraavasti: "Toivotamme pitkäaikaisen sijoittajamme Capricorn Health-tech Fund -sijoitusrahaston uuden sijoituksen tervetulleeksi Nexstimiin.  Capricorn Health-tech Fundin tuki kertoo luottamuksesta Nexstimin strategiaa kohtaan sen kaupallistaessa NBT®-laitteiston käytettäväksi aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kivun hoidossa. Näissä tärkeissä käyttökohteissa on selvä tarve entistä paremmille hoitomenetelmille."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse: 

Nexstim                                                                    +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja                           martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                       
Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)      +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                                     +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir                   david.dible@citigatedewerogerson.com
T
ietoja Capricorn Venture Partnersista

Capricorn Venture Partners on riippumaton eurooppalainen pääomasijoitus- ja osakerahastojen hallinnoija, joka investoi innovatiivisiin eurooppalaisiin yrityksiin joilla on kilpailuetuna teknologia. Capricornin sijoittajatiimi koostuu kokeneista sijoitusasiantuntijoista, joilla on syvä tekninen asiantuntemus ja laaja toimialakokemus. Capricorn Venture Partners sijoittaa Capricorn Health-tech Fundin, Capricorn ICT Fundin, Capricorn Sustainable Chemistry Fundin ja Capricorn Cleantech Fundin riskipääomarahastoista. Lisäksi se on hallinnoi Quest for Growth -yritystä, joka on listattu NYSE Euronext Brysselissä ja toimii sijoittajana Quest Management Fundin alarahasto Quest Cleantech Fundissa.

www.capricorn.be

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa maailman johtavan navigoivan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian - SmartFocusTM TMS- käyttöön hoitosovelluksissa, erityisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston avulla.

Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstim kaupallistaa lisäksi kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Capricorn