18.06.2018 08:00:00 CET

Nexstim samlar in 0,96 miljoner euro genom en riktad nyemission till Capricorn Health-tech Fund - Medlen ska användas för kommersialisering av bolagets NBT®-system

Pressmeddelande, Helsingfors 18 juni 2018 klockan 09.00

 Nexstim samlar in 0,96 miljoner euro genom en riktad nyemission till Capricorn Health-tech Fund - Medlen ska användas för kommersialisering av bolagets NBT®-system

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är företag som är specialiserad i neuromodulering och som utvecklar och marknadsför sin världsledande, navigerade icke-invasiva hjärnstimuleringsteknik för terapeutiska och diagnostiska applikationer, meddelar att de ordnar en riktad nyemission på 0.96 miljoner euro brutto till Capricorn Health-tech Fund som är baserad i Belgien.

Bolagets styrelse har beslutat om en nyemission av högst 4,000,000 aktier till ett teckningspris på 0.24 euro per aktie, vilket resulterar i ett teckningsbelopp på 960,000 euro (före avdrag av emissionens kostnader). Nyemissionen motsvarar cirka 4.1 procent av bolagets befintliga aktiekapital efter emissionen. Nyemissionen sker med bemyndigandet från årsstämman 28 mars 2018. Teckningsbeloppet för de nya aktierna kommer att bokföras till fonden för inbetalt fritt eget kapital i sin helhet.

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring 20 juni 2018, och noteras på First North Finland och First North Sweden kring 21 juni 2018. Efter registreringen kommer bolaget att ha totalt 97,531,529 registrerade aktier.

Nexstim planerar att använda finansieringen för kommersialisering av bolagets NBT-system i USA och Europa. NBT®-systemet baserar sig på på Nexstims unika SmartFocusTM TMS teknologi, som möjliggör riktad och reproducerbar hjärnstimulering för terapeutiska syften.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar emissionen: "Det gläder oss att vi kan välkomna vår gamla aktieägares Capricorn Health-tech Funds ny investering i Nexstim.  Capricorn Health-tech Funds stöd är ett tecken på att de har tro i vår strategi för kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av stroke, depression och smärta, där det finns ett tydligt behov för bättre behandlingsformer."

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Nexstim                                                                                                                                                                                       
Martin Jamieson,
styrelseordförande och VD  +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com
Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560
Citigate Dewe Rogerson                   +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews  david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Capricorn Venture Partners

Capricorn Venture Partners är en oberoende europeisk administratör av riskkapital och aktiefonder, som investerar i innovativa europeiska företag med teknologi som konkurrensfördel. Investeringsteamet består av erfarna investeringschefer med djup kompetens i teknologi och bred industriell erfarenhet. Capricorn Venture Partners investerar från Capricorn Health-tech Fund, Capricorn ICT Fund, Capricorn Sustainable Chemistry Fund och Capricorn Cleantech Fund. Dessutom är Capricorn Venture Partners förvaltningsbolaget till Quest for Growth, vilket är listad på NYSE Euronext Brussels och investeringschef för Quest Cleantech Fund, vilket är ets underfond av Quest Management SICAV.
www.capricorn.be

Om Nexstim Plc

Nexstim är ett företag som är specialiserat på neuromodulering och som koncentrerar sig på utveckling och marknadsföring av sin världsledande, navigerade icke-invasiva hjärnstimuleringsteknik, känd som SmartFocusTM TMS (transkraniell magnetstimulering) för terapeutiska applikationer som stroke, depression och kronisk smärta via sitt Navigated Brain Therapy (NBT®)-system.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av egentliga depressioner (MDD) efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för detta ändamål. NBT®-systemet är CE-märkt i Europa för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstim marknadsför också sitt system Navigated Brain Stimulation (NBS) för diagnostiska applikationer baserat på samma teknik. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Capricorn