19.06.2018 16:30:00 CET

Nexstim Oyj päätti Kreos Capital V Limitedin myöntämän lainan nostosta ja siihen liittyvien warranttien liikkeeseenlaskusta

Yhtiötiedote, Helsinki, 19.6.2018 klo 17.30

Nexstim Oyj päätti Kreos Capital V Limitedin myöntämän lainan nostosta ja siihen liittyvien warranttien liikkeeseenlaskusta

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan, kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin ja diagnostiikkasovelluksiin. Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 nostaa 4 miljoonan euron lainan Kreos Capital V (UK) Limitedin ("Kreos") kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sekä laskea liikkeeseen siihen liittyvät osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ("warrantit"). Warranttien myöntämiselle on painavia taloudellisia perusteita, koska niiden myöntäminen liittyy rahoitusjärjestelyyn, joka yhtiön hallituksen arvion mukaan on tarpeen Nexstimin NBT®- ja NBS-tuotteiden markkinoinnin edistämiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Nexstim ilmoitti 16.10.2017 julkaistussa yhtiötiedotteessa, että yhtiö neuvottelee rahoitusjärjestelystä ("rahoitusjärjestely") eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiön kanssa. Rahoitusjärjestelystä kerrottiin tarkemmin kyseisessä tiedotteessa. Nexstim ilmoitti 11.12.2017 julkaistussa yhtiötiedotteessa, että yhtiö on tehnyt lainasopimuksen Kreosin kanssa. Rahoitusjärjestelyssä Kreos myöntää yhtiölle 4 miljoonan euron seniorilainan ("lainasopimus"). Kukin lainaerä erääntyy 42 kuukauden kuluttua lainasopimuksen mukaisesti. Lainasopimuksen perusteella nostettujen lainojen vuosikorko on 10,75 %.

Warrantit oikeuttavat enintään 1 739 761 uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen (warranttisopimuksessa tarkemmin määritetyllä tavalla laskettuna 480 000 jaettuna Nexstimin osakkeen 90 päivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskihinnalla). Se vastaa noin 1,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Warranttien käyttöaika alkaa, kun niiden liikkeeseenlasku on merkitty kaupparekisteriin, ja loppuu liikkeellelaskun neljäntenä vuosipäivänä tai määräysvallan siirtyessä vilpittömässä mielessä kolmannelle osapuolelle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

"Uskomme, että nyt on oikea aika nostaa Kreosin myöntämä laina", sanoo Nexstimin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Martin Jamieson. "Keskitymme NBT®-järjestelmämme kaupallistamiseen Yhdysvalloissa ja Euroopassa onnistuneen lanseerauksen jälkeen. Ensimmäinen NBT®-järjestelmämme on jo toimitettu masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa."

"Olemme iloisia siitä, että voimme tukea Nexstimiä kaupallisen kasvun uudessa vaiheessa, johon kuuluu myös NBT®-järjestelmän kaupallistaminen Yhdysvalloissa", sanoo Aris Constantinides, General Patrtner, Kreos Capital.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                                                                                                                                      Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja    +44 77 1516 3942       
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)     +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Kreos Capital

Kreos Capital on johtava kasvuyritysten rahoituksen tarjoaja Euroopassa ja Israelissa. Kreos on tehnyt lähes 500 sopimusta ja myöntänyt yli 2 miljardia euroa rahoitusta 15 maassa vuodesta 1998 lähtien. Kreos keskittyy tukemaan johtoryhmiä ja niiden pääomasijoittajia joustavilla lainarakenteilla kasvuyritysten kehityksen kaikissa vaiheissa sekä vastaamaan kasvupääoman, käyttöpääoman, yrityskaupparahoituksen, alemman keskimarkkinan yritysostojen, käyttöönottostrategioiden ja pankkien uudelleenrahoituksen rahoitustarpeeseen sekä listautumista edeltävään ja sen jälkeiseen rahoitukseen. Kreosin uusin rahasto, Kreos V, perustettiin tammikuussa 2016, ja yli 80 yritystä on sijoittanut siihen yhteensä lähes 600 miljoonaa euroa. Kreosin maailmanlaajuisella tiimillä on monipuolista kokemusta velkarahoituksesta, johtamisesta ja pääomasijoittamisesta Euroopassa. Yhtiöllä on toimipisteet Lontoossa, Tel Avivissa ja Tukholmassa.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa maailman johtavan navigoivan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian - SmartFocusTM - käyttöön hoitosovelluksissa, erityisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa sekä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmän avulla.

Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstim aloittaa lisäksi kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj Kreos Loan