19.06.2018 16:30:00 CET

Nexstim Abp beslutade att lyfta lånet som beviljats av Kreos Capital V Limited och att ge ut därtill anknytande teckningsoptioner

Pressmeddelande, Helsingfors 19 juni 2018 kl. 17.30

Nexstim Abp beslutade att lyfta lånet som beviljats av Kreos Capital V Limited och att ge ut därtill anknytande teckningsoptioner

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolagets styrelse beslutade 19 juni 2018 att lyfta hela lånet på 4 miljoner euro enligt avtal med Kreos Capital V (UK) Limited ("Kreos") och att emittera därtill hörande särskilda rättigheter som berättigar till aktier ("teckningsoptionerna"). Det finns vägande ekonomiska skäl för att utfärda teckningsoptionerna, genom att utfärdandet hänför sig till ett finansieringsarrangemang som enligt styrelsen är nödvändigt för att stöda lanseringen av Nexstims produkter NBT® och NBS på marknaderna i Europa och i USA.

Nexstim meddelade i ett pressmeddelande 16 oktober 2017 att bolaget förhandlade om ett i pressmeddelandet närmare beskrivet finansieringsarrangemang ("finansieringsarrangemanget") med en europeisk tillväxtlånefinansiär. I ett pressmeddelande av 11 december 2017 meddelade Nexstim att det har ingått ett kreditavtal med Kreos. Genom finansieringsarrangemanget beviljar Kreos bolaget en tidsbunden säkerställd seniorkredit på 4 miljoner euro ("kreditavtalet"). I enlighet med kreditavtalet har varje tranche en löptid på fyrtiotvå (42) månader. Lån som lyfts under kreditavtalet ska bära en årlig ränta på 10,75 procent.

Det maximala antalet nya aktier eller aktier i bolagets eget aktieinnehav som omfattas av de särskilda rättigheter som berättigar till aktier (teckningsoptionerna) är sammanlagt 1 739 761 aktier (med andra ord 480 000 dividerat med tre månaders volymviktade genomsnittskurs för Nexstims aktie på det sätt som specificerats i optionsavtalet), motsvarande cirka 1,78 procent av bolagets befintliga aktiestock. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna börjar när emissionen av optionerna har registrerats i det finska handelsregistret och slutar vid utgången av fjärde årsdagen av emissionsdagen, eller vid förändring av kontrollen till tredje part i god tro, beroende på vilket som inträffar först.

Nexstims styrelseordförande och vd Martin Jamieson kommenterar meddelandet så här: "Enligt vår uppfattning är det nu rätt läge att lyfta lånet från Kreos, då vi fokuserar på kommersialisering av NBT®-systemet i USA och Europa efter att vi har framgångsrikt lanserat och levererat den förstä NBT®-system i USA för behandling av depression."

Aris Constantinides, General Partner på Kreos Capital, kommenterar så här: "Vi är glada över att få stödja Nexstim i en ny fas av kommersiell tillväxt och kommersialisering av bolagets NBT®-system i USA".

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                                                                                      Martin Jamieson, styrelseordförande och vd    +44 77 1516 3942       
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Kreos Capital

Kreos Capital är en ledande tillhandahållare av lånefinansiering till tillväxtföretag i Europa och Israel. Sedan 1998 har Kreos genomfört inemot 500 transaktioner och har lämnat låneåtaganden som överstiger 2 miljarder euro i 15 olika länder. Kreos är dedikerade till att stödja ledningsgrupper och deras investerare med flexibla lånestrukturer för alla faser av ett tillväxtföretags utveckling och hanterar behovet av tillväxtkapital, rörelsekapital samt förvärvsfinansieringar, utköp inom det nedre midmarket-segmentet, roll-up-strategier, bankrefinansieringar och finansieringar före och efter en IPO. Kreos senaste fond, Kreos V, startades i januari 2016 och har erhållit 400 miljoner euro i kapitalåtaganden från topp-rankade institutionella investerare. Kreos globala team har gedigen erfarenhet inom lånefinansiering, förvaltning samt investeringar, och täcker hela den Europiska marknaden från sina kontor i London, Tel Aviv och Stockholm.

Om Nexstim Plc

Nexstim är ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och kommersialiserar sin världsledande teknik för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocusTM TMS (transkraniell magnetstimulering) för terapeutiska tillämpningar för behandling av stroke, depression och kronisk smärta via företagets system för navigerad hjärnterapi (NBT®).

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av egentlig depression (MDD) efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp Kreos Lånet