09.08.2018 08:00:00 CET

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2018

Pressmeddelande, Helsingfors 9 augusti 2018 kl. 9.00


Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2018

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar. Bolaget rapporterar första halvåret till och med den 30 juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018 cirka klockan 9 finsk tid.

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas torsdagen den 16 augusti 2018 klockan 16.00 finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Ring in i telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 800 914672
Sverige: +46 (0) 20 089 6377
Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666
USA: + 1 866 966 5335
Internationell: +44 (0) 20 3003 2666

Samtalet lösenord: Nexstim

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2018 publiceras omkring den 28 februari 2019.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                        +44 77 1516 3942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd  martin.jamieson@nexstim.com


Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson                      +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Plc

Nexstim är ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och kommersialiserar sin världsledande teknik för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocusTM TMS (transkraniell magnetstimulering) för terapeutiska tillämpningar för behandling av stroke, depression och kronisk smärta via företagets system för navigerad hjärnterapi (NBT®).

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av egentlig depression (MDD) efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av stroke, egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansöka om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA skulle Nexstim kunna börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com.

Publicering av Nexstim Abp H1 2018