02.11.2018 15:00:00 CET

Korjaus Nexstim Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.11.2018 klo 16.00

Korjaus Nexstim Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim Oyj:n 31.10.2018 päivätyn yhtiökokouskutsun mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajat on kutsuttu 21.11.2018 klo 12.00 (EET) pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Kokouskutsussa 31.10.2018 on kirjoitusvirhe, jonka mukaan määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tilapäiseksi ilmoittamiseksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon päättyisi jo 9.11.2018 klo 10.00. Edellä mainitusta poiketen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja voidaan kuitenkin ilmoittaa tilapäisesti ko. osakasluetteloon vielä 16.11.2018 klo 10 saakka.

Edellä mainitusta johtuen päätettiin täsmentää yhtiökokouskutsun kohtaa C.2. kuulumaan ko. kohdan osalta seuraavasti (muutettu kohta tummennetulla tekstillä):

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstimin osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.11.2018. Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.11.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 2.11.2018

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                               +44 771 516 3942
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson              +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi   david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

EGM kutsun päivämääräkorjaus