02.11.2018 15:00:00 CET

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s extra bolagsstämma

Pressmeddelande, Helsingfors 2 november 2018 kl. 16.00

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s extra bolagsstämma

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett företag som arbetar med riktad neuromodulering och utvecklar och kommersialiserar världsledande teknik för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression (MDD).

Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 31 oktober 2018 kallats till Nexstim Abp:s extra bolagsstämma som hålls 21 november 2018 klockan 12.00 (EET).

Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket registreringen av ägare till förvaltarregistrerade aktier i den tillfälliga aktieägarförteckningen hos Euroclear Finland Ab slutar redan 9 november 2018 klockan 10.00. Oaktat det ovannämnda kan ägare till förvaltarregistrerade aktier registrera sig i den tillfälliga aktieägarförteckningen till och med 16 november 2018 klockan 10.00.

Punkt C.2. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fetstil):

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta vid extrastämman med stöd av sådana aktier som skulle ge hen rätt att på avstämningsdagen för extrastämman, det vill säga 9 november 2018, vara registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extrastämman ska aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast 16 november 2018 kl. 10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför stämman.

Helsingfors 2 november 2018

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                               +44 771 516 3942
Martin Jamieson, ordförande och verkställande direktör martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson              +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi   david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.


Mer information finns på www.nexstim.com.

EGM inbjudan datum ändring