23.11.2018 20:00:00 CET

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

                                               

 Yhtiötiedote, Helsinki, 23.11.2018 klo 21:00

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuolisen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi masennuksen hoidossa. Nexstim Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyitä, jotka koskevat Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon alla määriteltynä Transaktiopäivänä rekisteröityjä osakkeenomistajia, ylimääräinen yhtiökokous päätti että Yhtiö laskee liikkeelle 23.11.2018 ("Transaktiopäivä") enintään 188.500 Yhtiön uutta osaketta vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 30:llä. 42 721 osaketta tarvittiin, jotta ko. osakkeenomistajien omistamat Yhtiön osakkeet saadaan jaolliseksi 30:llä. Tänään 23.11.2018 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti ko. osakkeenomistajille vastikkeetta liikkeeseenlaskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 42 721 osaketta. Ko. osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Transaktiopäivänä oli 97 574 250 osaketta. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 23.11.2018, Yhtiö on Transaktiopäivänä edellä mainitun osakeannin yhteydessä lunastanut kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 30/1 edellyttämän määrän Yhtiön osakkeita osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, eli yhteensä 94 321 775 Yhtiön osaketta. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, hallitus on päättänyt mitätöidä 94 321 775 Yhtiön osaketta, jotka tulivat Yhtiön haltuun Transaktiopäivänä. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 3 252 475.

Yhtiön osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä merkitään kaupparekisteriin 26.11.2018 mennessä. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa arviolta 26.11.2018.

Helsingissä, 23.11.2018

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) 
+358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

reverse split