23.11.2018 20:00:00 CET

Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier

Pressmeddelande, Helsingfors 23 november 2018 kl. 21.00

 Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier

Extrastämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression), fattade 21 november 2018 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att vederlagsfritt ge ut nya aktier till aktieägarna, och genom att vederlagsfritt lösa in bolagets egna aktier så att trettio (30) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

Som en del av arrangemangen med avseende på de aktieägare som på transaktionsdagen (enligt definitionen nedan) är registrerade i Nexstims aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab fattade extrastämman beslut om att bolaget ska 23 november 2018 ("transaktionsdagen") vederlagsfritt emittera högst 188 500 nya aktier så att antalet aktier per värdeandelskonto som ägs av dessa aktieägare är delbart med 30. Det behövdes 42 721 för att göra antalet aktier som ägs av ovan nämnda aktieägare delbart med 30. Enligt styrelsens beslut av i dag, 23 november 2018, emitterades totalt 42 721 nya aktier vederlagsfritt till dessa aktieägare. Efter emissionen uppgick antalet aktier i bolaget på transaktionsdagen till 97 574 250. Enligt extrastämmans beslut, som kompletterats genom styrelsens beslut av i dag 23 november 2018, löste bolaget i samband med ovan nämnda aktieemission på transaktionsdagen vederlagsfritt in från alla aktieägare det antal aktier i bolaget som krävs för att det ska vara möjligt att lösa in aktier enligt förhållandet 30:1 och därigenom erhålla en minskning av antalet aktier i bolaget. Vederlagsfri inlösen gällde sammanlagt 94 321 775 aktier.

I enlighet med extrastämmans beslut har styrelsen beslut att annullera 94 321 775 aktier av de aktier som övergår till bolagets ägo på transaktionsdagen. Efter annulleringen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 3 252 475.

Annulleringen av aktier och det nya antalet aktier i bolaget ska registreras i finska Handelsregistret före måndagen den 26 november 2018. Handel med det minskade antalet aktier i bolaget ska inledas på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm omkring 26 November 2018.

Helsingfors 23 november 2018

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 282 2949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.
Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.
Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.
Mer information finns på www.nexstim.com.

reverse split