26.11.2018 09:00:00 CET

Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (första momentet)

Pressmeddelande, Helsingfors 26 november 2018 kl. 10.00

Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (första momentet)

Extrastämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression), fattade 21 november 2018 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier, och genom att lösa in bolagets egna aktier så att trettio (30) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

I enlighet med styrelsens beslut av 23 november 2018 om emission av nya aktier, inlösen av bolagets egna aktier och annullering av bolagets egna aktier på det sätt som framgår av bolagets meddelande av 23 november 2018 registrerades det nya totala antalet aktier i bolaget, 3 252 475 aktier, i finska Handelsregistret söndagen den 25 november 2018. Handel med det minskade antalet aktier i bolaget har inletts på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm 26 November 2018 med den nya ISIN-koden FI4000354162.

Helsingfors 26 november 2018

NEXSTIM ABP
Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 282 2949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp