28.11.2018 12:30:00 CET

Emission/överföring av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier i Nexstim Abp

Pressmeddelande, Helsingfors 28 november 2018 kl. 13.30

Emission/överföring av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier i Nexstim Abp

Extrastämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression), fattade 21 november 2018 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier, och genom att lösa in bolagets egna aktier så att trettio (30) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

Som en del av de ovan nämnda arrangemangen fattade extrastämman 21 november 2018 beslut att bolaget ska vederlagsfritt ge ut 9 000 aktier till bolaget självt. Dessa aktier som emitteras till bolaget självt ska ges ut igen, med andra ord överföras vederlagsfritt från bolaget till de aktieägare ("mottagande aktieägare") som 27 november 2018 ("avstämningsdagen") innehar antingen a) aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, oavsett om dessa är registrerade på ett depåförande institut eller aktieägaren, eller b) förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem, vars antal (a eller b) inte är delbart med 30, i den omfattning som behövs för att deras innehav av aktier i bolaget ska vara delbart med 30.

Enligt extrastämmans beslut, som kompletterats genom styrelsens beslut av i dag 23 november 2018, har bolaget i enlighet med ovan nämnda inlösenförhållande och kriterier vederlagsfritt gett ut, det vill säga överfört, sammanlagt 34 egna aktier (motsvarande 997 aktier innan minskning av antalet aktier) till de mottagande aktieägarna så att dessa mottagande aktieägares antal aktier är delbart med 30. Emissionen/överföringen av aktier gäller endast de mottagande aktieägare i grupp a) med direktinnehav av aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, och det antal aktier som krävs för att deras innehav av aktier i bolaget är delbart med 30.

Överföringen av aktier från bolaget till de mottagande aktieägarna förväntas ske och antecknas på depåkontona senast 3 december 2018.

Helsingfors 28 november 2018

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  +358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 282 2949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Överföring av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier